началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~     български/.bg     english
цветенце в ръка | flower in hand мижай | close eyes
say i am you
- Ravnogor 2005 -
(these two were titled so by a man with nick Bob)
да кажем аз съм ти
- Равногор 2005 -
(тези двете бяха наречени така от един човек с псевдоним Боб)


haiku | хайку

Цялата работа започна като видях снежната тракторна следа по-долу, и се сетих, че имам подобно изглеждаща но "негативна" снимка на небостъргач. Дори първо бях нарекъл всичко това "стълби" - от което остана ритъма, преходността и вертикалността. Някои имат заглавия и/или може би смисъл - други нямат, просто цветове и настроение... Може би някой ден ще има и хоризонтални... хайку в снимки. Приятно гледане.


Как хубаво е след далечно плаване
във своя дом да се завърнеш вече.
Особено когато само в плаване,
в пътуване животът ти протече

А в своя дом до днес не си била ти -
той може би е царските палати...
или пък някакъв небостъргач -
величествен, покрит със синкав здрач.

Децата първо имат свои къщички
а след това поемат път далечен.
Аз цял живот вървя към свойта къщичка,
за първи път при нея идвам вече.

А в своя дом до днес не си била ти -
той може би е царските палати...
или пък някакъв небостъргач -
величествен, покрит със синкав здрач.

от мюзикъла Пипи Дългото чорапче

The whole thing started when i saw that snow tractor track below, and remembered that i have a similar but "negative" image of a skyscraper. Even initialy i titled all this "stairs" - from which left the rhythm, transiency аnd verticality. Some have titles and/or maybe meaning - others dont, simply colors and mood... Maybe one day there will be horizontals... haiku in images. Enjoy.black and white stairway черно-бяла стълба
следа от трактор в снега, Разград 2009
tractor track in the snow, Razgrad 2009
нощен небостъргач-Мейбанк, Сингапур 2006
night skyscraper-Maybank, Singapore 2006
гледай водопада, Тайланд 2007
see the waterfall, Thailand 2007


refraction пречупване
палма, Дезару,Малайзия 2005
palm, Desaru,Malaysia 2005
витрина с коняк, Сингапур 2005
showcase of cognac, Singapore 2005
черга отразена в прозореца, Варна 2007
carpet reflecting in window, Varna 2007

хотел отвътре, Патая,Тайланд 2007
hotel from inside, Pataya,Thailand 2007
ochila-sivi.konstanz
магазин за очила, Констанц 2004
glasses-shop, Konstanz 2004
отбор: лаптопи по стълбите, Сингапур 2005
team: laptops on the stairs, Singapore 2005


keep the angle спазвай ъгъла
тухла в прозореца, Варна 2004
brick in window, Varna 2004
ролба: абе как е водата.., Варна 2004
rolba: what's the water like, Varna 2004
az-hvyrliam-ralitza-horizontalno.kamcia
задръж така, Камчия 2008
hold it, Kamchia 2008


evolution еволюция
гущер?, Дезару,Малайзия 2005
lizard?, Desaru,Malaysia 2005
крепостта Абритус, Разград 2009
Abritus fortress, Razgrad 2009
dyrvo-s-nomer.swiss
номерирани дървета, Винтертур, Швейцария 2004
numbered trees, Winterthur, Swiss 2004

ava-bobo-na-mosta-birdpark.sg
птичия парк в Джуронг, Сингапур 2005
Jurong birdpark, Singapore 2005
dyrvo.madara
Мадара 2008
Madara 2008
ralia
Варна 2009
Varna 2009

laleta.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004
kaka-pred-hotel.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006
stylbi-mcritchie.sg
парк МакРичи, Сингапур 2005
McRitchie park, Singapore 2005

obici.bruxel
сергия, Брюксел 2005
stall, Bruxelles 2005
pyn-palma-pred-nebostyrgachi.sg
пън от палма, Сингапур 2006
palm-trunk, Singapore 2006
chetka-s-ohliuvi
Варна 2004
Varna 2004


request молба
zhena-chervena-roklia-v-moreto.sg
хора в морето, Сингапур 2008
people in the sea, Singapore 2008
nebostyrgach.sg
небостъргач, Сингапур 2006
skyscraper, Singapore 2006
orizova-niva.thai
оризова нива, Тайланд 2007
rice field, Thailand 2007

granitna-peika-nosht.sg
мокра пейка, Сингапур 2006
wet bench, Singapore 2006
platnohodka-v-moreto.obzor
Обзор 2005
Obzor 2005
besedka-nosht.chenge
беседка, Ченге/яз.Цонево 2005
arbour, Chenge/Tzonevo dam 2005


brushes четки
krygyl-hotel.sg
Сингапур 2008
Singapore 2008
pyn.kamcia
Камчия 2006
Kamchia 2006
chetka-za-kosa
Варна 2004
Varna 2004


gratings решетки
styklen-blok.bruxel
сграда, Брюксел 2005
building, Bruxelles 2005
anelim-deyan-visi-na-stenata
преди ревюто Анелим, Варна 2004
before the anelim review, Varna 2004
plocki.sg
плочки, Сингапур 2005
tiles, Singapore 2005


primary първично
oblaci-v-dalechinata.kamcia
Камчия 2009
Kamchia 2009
chervena-zavesa.sg
завеса, Сингапур 2006
curtain, Singapore 2006
kalna-pyteka.sg
кална пътека в парка, Сингапур 2006
muddy track in park, Singapore 2006


sky небе
izgrevna-pyteka-v-moreto.kamcia
изгрев, Камчия 2008
sunrise, Kamchia 2008
3-goli-dyrveta-s-nebe.sofia
София 2004
Sofia 2004
4-nebostyrgacha.sg
Сингапур 2004
Singapore 2004


inside and outside отвън и отвътре
skala-v-trevata.conevo
яз.Цонево/Чудните скали 2005
Tzonevo dam 2005
Варна 2004
Varna 2004
ava-i-bobo-v-porta.kaliakra
Калиакра 2005
Kaliakra 2005


diagonal диагонал
dyrvo-na-pokriva.razgrad
Разград 2009
Razgrad 2009
stonozka-na-stenata.stoilovo
Стоилово 2006
Stoilovo 2006
balkona-cvetia
цветя на балкона, Варна 2008
flowers on the balcony, Varna 2008


< hug > < прегръдка >
az-hvyrliam-ralitza-nagore.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008
ava-bobo-spyat-na-svesht
Варна 2005
Varna 2005
briag.kaliakra
Калиакра 2005
Kaliakra 2005


lines линии
zhici.udoma
жици на пода, Варна 2004
cables on the carpet, Varna 2004
zimna-gora.razgrad
Разград 2009
Razgrad 2009
oranzhevo-perde
пердето, Варна 2004
the curtain, Varna 2004

pyt-v-gorata-v-moreto.bliznaci
Близнаци 2008
Bliznatzi 2008
styklen-pokriv.bruxel
Брюксел 2005
Bruxelles 2005
dyrvo-nagore.tioman
дърво, Тиоман,Малайзия 2004
tree, Tioman,Малайзия 2004

bobo-krai-shoseto.vladislavovo
Владиславово,Варна 2004
Vladislavovo,Varna 2004
zeleni-klonki-visyat.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008
bobo-stylba-kokosova-palma.thai
Тайланд 2007
Thailand 2007

bobo-katerushka-otvytre
Варна 2004
Varna 2004
pyteka-lykatushi.bliznaci
пътечката, Близнаци 2008
the track, Bliznatzi 2008
anelim-cherven-tip
преди ревюто 'Анелим, Варна 2004
before the 'anelim review, Varna 2004

dyrvo-kora.thai
Тайланд 2007
Thailand 2007
Пръскалото, вр.Ботев, Стара Планина 2006
Pryskaloto, Botev peak, Stara Planina 2006
masa-visoka-lampa.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006


sticks пръчки
ochila-shareni.konstanz
магазин за очила, Констанц 2004
glasses-shop, Konstanz 2004
hram-v-skele.chiangmai
храм в скеле, Чианг Маи, Тайланд 2007
temple in repairs, Chiang Mai, Thailand 2007
ostanki-ot-mostche-v-moreto.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008


reflections отражения
ostrov-s-oblak.pataya
Патая,Тайланд 2007
Pataya,Thailand 2007
bezbog-v-ezeroto.pirin
Пирин 2008
Pirin 2008
nebostyrgachi-v-lokva.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006

cvetia-krai-ograda.prestoi
Престой 2004
Prestoi 2004
pyteka-lykatushi.bliznaci
пътечката, Близнаци 2008
the track, Bliznatzi 2008
plaz.tioman
Тиоман,Малайзия 2004
Tioman,Малайзия 2004

na-sianka-pod-palma.sg
Сингапур 2005
Singapore 2005
cepnatina.madara
Мадара 2008
Madara 2008
ava-stylbi.viena
Виена 2005
Viena 2005


sledi следи
zeleni-nivi
Варна 2007
Varna 2007
sledi-samoleti.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008


look! гледай!
lebed.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004
ognen-fener-v-nebeto.thai
огнен фенер отлита, Тайланд 2007
lantern fly away, Thailand 2007
bobo-do-pobit-kamyk
Побитите камъни, Варна 2004
Pillar stones, Varna 2004

svetkavici.vladislavovo
Владиславово,Варна 2007
Vladislavovo,Varna 2007
cvete-na-hladilnika
Варна 2006
Varna 2006
kolovozi-plaz-nebe.kamcia
Камчия 2009
Kamchia 2009


elements стихии
piasyka.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008
okeana-otgore.none
Индийския океан отгоре, 2006
Indian ocean from above, 2006
treva.thai
Тайланд 2007
Thailand 2007


explore изследвай
bobo-za-ryka-v-rekata.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008
ava-vryh.pirin
Пирин 2008
Pirin 2008
krak-na-dyrvo.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008


let's play нека да поиграем
igrachki-na-sushilnika
Варна 2004
Varna 2004
visoka-skala.conevo
яз.Цонево/Чудните скали 2005
Tzonevo dam 2005
nebostyrgach.sg
Сингапур 2004
Singapore 2004


step by step стъпка по стъпка
bobo-stylba-na-zemyata.shabla
стълба съборена на земята, Шабла 2005
ladder fallen on grass, Shabla 2005
zemiata-pyzel
Варна 2006
Varna 2006
bobo-stylbi.thai
парк около храм, Тайланд 2007
park around temple, Thailand 2007


in Singapore в Сингапур
paveta-v-gradina.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006
kitaiska-gradina-hram.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006
klimatici.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006


fabrics тъкани
plaz-vylna-nebe.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008
livada.prestoi
Престой 2004
Prestoi 2004
skala-voda.conevo
яз.Цонево/Чудните скали 2005
Tzonevo dam 2005


city and street град и улица
kran-v-ulica.bruxel
Брюксел 2005
Bruxelles 2005
ulica.triavna
Трявна 2004
Tryavna 2004
lasalle-denem.sg
Ласал, Сингапур 2008
Lasalle, Singapore 2008


generations поколения
bobo-vurhu-ava-i-nebe.ravnogor
Равногор 2005
Ravnogor 2005
zeleno-i-kafiavo-klonche.madara
Мадара 2008
Madara 2008
stara-nova-kyshta.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004


bird птица
telena-ptica.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004
styklopis.sg
църква, Сингапур 2005
church, Singapore 2005
tukan.sg
Джуронг, Сингапур 2005
Jurong, Singapore 2005


colourful шаренo
sergia.kaliakra
Калиакра 2005
Kaliakra 2005
styklopis.bruxel
Брюксел 2005
Bruxelles 2005
koprina.malaysia
Малайзия 2004
Malaysia 2004


left equals right ляво e равно на дясно
ciniika-hram.chiangmai
храна-дар за духовете, Чианг Маи, Тайланд 2007
offering for the spirits, Chiang Mai, Thailand 2007
dyrvo-s-bez-kora.thai
Тайланд 2007
Thailand 2007
zlaten-hram.chiangmai
златна ступа, Чианг Маи, Тайланд 2007
golden stupa, Chiang Mai, Thailand 2007


growing up порастване
bobo-mirishe-cvete.ravnogor
цветенце, Равногор 2005
flower, Ravnogor 2005
bobo-goliamo-zylto-listo.thai
малка жабка на голямо листо, Тайланд 2007
tiny frog on big leaf, Thailand 2007
bobo-pod-goliama-marulia.thai
под листото, Тайланд 2007
under the leaf, Thailand 2007


from and to от и към
goli-dyrveta-more-nebe.desaru
Дезару,Малайзия 2005
Desaru,Malaysia 2005
blok-i-nebe.vladislavovo
Владиславово,Варна 2006
Vladislavovo,Varna 2006
nebostyrgachi.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006


the game играта
gledai.ravnogor
Равногор 2005
Ravnogor 2005
zakachalki-s-chasha
Варна 2004
Varna 2004
izgrev.chenge
Ченге/яз.Цонево 2005
Chenge/Tzonevo dam 2005


fun кеф
varovikova-pyrzalka.thai
варовита пързалка, Тайланд 2007
limestony slide, Thailand 2007
didi-zehnya-v-hamak
лю-лю, Варна 2004
swinging, Varna 2004
kolelo.sg
колелото, Сингапур 2008
the wheel, Singapore 2008


let there be.. sound да бъде.. звук
barabani.konstanz
барабани на витрина, Констанц 2004
drums on display, Konstanz 2004
bobo-baraban.sg
Сингапур 2005
Singapore 2005
kambana.chiangmai
Чианг Маи, Тайланд 2007
Chiang Mai, Thailand 2007

az-sred-gumi.tyrnovo
В.Търново 2004
V.Tyrnovo 2004
papagal.sg
Сингапур 2005
Singapore 2005
halishte-i-hvyrchilo
украса - халище и хвърчило, Варна 2004
decoration - halishte and kite, Varna 2004


watching гледайки
skali.madara
Мадара 2008
Madara 2008
cvete-na-balkona
Варна 2004
Varna 2004
fasada-prosorci.bruxel
Брюксел 2005
Bruxelles 2005


his story...
belgian, in thailand, 20y been caring about nature, now about students
неговата история...
белгиец, в тайланд, грижил се 20г за горите, сега за студентите

sgradi.bruxel
Брюксел 2005
Bruxelles 2005
gora-or-mosta.sg
на мост висящ над дърветата, Сингапур 2005
on bridge overhanging trees, Singapore 2005
pansion.thai
пред общежитието си, Тайланд 2007
at his hostel, Thailand 2007

ralia-tunel-buda.thai
в тунела при буда, Тайланд 2007
in the tunnel with buddha, Thailand 2007
cvetia-telena-ograda.prestoi
Престой 2004
Prestoi 2004
lodki-zalez.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004


water me намокри ме
nadupen-lebed.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004
polivam-bobo-na-pytecka.prestoi
Престой 2004
Prestoi 2004
platnohodka-na-suho.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004


forward напред
relsi.krystec
Кръстец 2004
Krystetz 2004
bobo-gleda-priboi.kamcia
Камчия 2008
Kamchia 2008
hora-dalech-pred-vyrha.botev
вр.Ботев, Стара Планина 2008
Botev peak, Stara Planina 2008


moving придвижване
lokomotiv.ruse
локомотив, Русе 2005
locomotive, Ruse 2005
motorist-krai-krepost.chiangmai
Чианг Маи, Тайланд 2007
Chiang Mai, Thailand 2007
vitlo-samolet
Варна 2007
Varna 2007


oooover there ееей там
zhena-maha-s-pryst-nova-godina.sg
Сингапур 2006
Singapore 2006
hizha-rai-otgore.botev
вр.Ботев, Стара Планина 2008
Botev peak, Stara Planina 2008
bobo-na-terasata.prestoi
Престой 2004
Prestoi 2004todo

butilki-gin.sg
Сингапур 2005
Singapore 2005
stypki-po-piasyka
Варна 2008
Varna 2008
cyrkva.triavna
Трявна 2004
Tryavna 2004

lilava-ograda.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004
cvetia-prozorec-cyrkva.triavna
Трявна 2004
Tryavna 2004
lasalle-otvyn.sg
Сингапур 2008
Singapore 2008

zalez.vladislavovo
Владиславово,Варна 2004
Vladislavovo,Varna 2004
pyn-v-trevata.tioman
Тиоман,Малайзия 2004
Tioman,Малайзия 2004
krai-reka-kamcia
Варна 2008
Varna 2008

stena.triavna
Трявна 2004
Tryavna 2004
drehi-na-zakachalki.thai
Тайланд 2007
Thailand 2007
dukyan-s-kotki.triavna
Трявна 2004
Tryavna 2004

stc-zala-rezultati.sg
Сингапур 2008
Singapore 2008
az-ralya-v-raketa-katerushka
Варна 2008
Varna 2008
bobo-ralya-na-divana
Варна 2008
Varna 2008

etazh-drianovski-manastir.drianovo
Дряново 2004
Dryanovo 2004
ralya-na-velosiped
Варна 2009
Varna 2009
cepka-vert-mezdu-skali.madara
Мадара 2008
Madara 2008

skali-nakloneni.madara
Мадара 2008
Madara 2008
dyrvo-diagonal.botev
вр.Ботев, Стара Планина 2008
Botev peak, Stara Planina 2008
skala-ryb.madara
Мадара 2008
Madara 2008

zimna-gora.kotel
Котел 2007
Kotel 2007
oblaci-prez-dyrvetata.stoilovo
Стоилово 2006
Stoilovo 2006
vlakche.konstanz
Констанц 2004
Konstanz 2004

cvete-funiika
Варна 2004
Varna 2004
bobo-na-potoche.botev
вр.Ботев, Стара Планина 2008
Botev peak, Stara Planina 2008
kalna-pyteka-v-bambuk.thai
Тайланд 2007
Thailand 2007цветенце в ръка | flower in hand

Гледам.. виждам

Смотрю.. вижу

Looking.. seeing

Детски нещаKids' things
книжкиbooks
творения:легоcreations:lego

БиблиотекаLibrary
снимкиphotos
хайкуhaiku
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019
водолетwaterfly
обиколелоroundabike
направи самdo it yourself

софтуерът-и-азsoftware-and-i
биоcv

'2008-2023 ~ началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~   az()svilendobrev _ com