началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~     български/.bg     русский/.ru     english

детски неща kids' things детские вещиАко бях голям -Л.Ребер | if i was big -L.Reber
Детски книжки с картинки, на български Children books with pictures, in bulgarian Детские книжки с картинками, на болгарскомпърви Лего модел    | first Lego model
Творения от ЛЕГО...
и погледът в детските очи
LEGO creations...
and the look in children's eyes
Творения из ЛЕГО...
и взгляд детских глаз

___________
(_о_о_о_о_о_)
Meccano, Мусала..
Метален конструктор - модели: Metal construction kit - manuals: Металлический конструктор - модели:
sizygie.free.fr/manuals накуп в архив in one archive все в архив - 100Mb
meccrl.free.fr/manuels dalefield.com

В планината има едно различно училище..

In the mountain, there's a different school..

В горах есть одна разная школа..

Начално Училище по Българска култура - Сладка вода Initial school of Bulgarian Culture - Sladka voda (Sweet Water village) Начальное Училище Болгарской культуры - Сладкая вода

езда  | on horseback

...какво да кажа... Това е Училището.. Беше.

...what to say... This is The School.. Was.

...что сказать... Вот это Училище.. Было.

В Сладка вода се УЧИ. А не се школува. Там знаят как да направят Хора от децата. Да им дадат небе. Оттам излизат Добри деца със собствено мнение и достойнство, отговорни И Щастливи. (А "Добро" е съществително, нали?)

In Sladka voda, it's about LEARNING. Not about schooling. They know there how to make People from the kids. To give them sky. From there come Good kids with own opinion and dignity, responsible and Happy. (And "Good" is a noun, right?)

В Сладкой воде УЧАТСЯ. А не вводят в рельси. Они там знают как сделать Людей из ребят. Дасть им небо. Оттуда идут Добрые дети с собственным мнением и достойнством, отговорные и Щастливые. (А "Добро" есть существительнoe, не так ли?)

Впечатления от Сладка вода Impressions from Sladka Voda Впечатления из деревни Сладкая вода

Седянка - Форум на родителите working-bee - Forum of parents Форум для родителей


тъпкани колички | crowded toycars

Поиграй си със нас..
поне още час

Поиграй с нами..
часик еще

Play with us more..
at least an hour

Детски нещаKids' thingsДетские вещи
книжкиbooksкнижки
творения:легоcreations:legoтворения:лего

БиблиотекаLibraryБиблиотека
снимкиphotosфотографии
хайкуhaikuхайку
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019Коджа кая 2019
водолетwaterflyводолет
обиколелоroundabikeкруговелик
направи самdo it yourselfсделай сам

софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я
биоcvбио

'2008-2023 ~ началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~   az()svilendobrev _ com